Cornucopia tror att folk betalar skatter med bankernas skulder

Jag kanske inte bara ska hoppa på Cornu för att han faktiskt tror att det går att betala skatt med bankernas skulder (dvs kundernas kontoinnehav). Det är något som mantrats in så det kanske inte konstigt att Cornu tror det men med lite eftertanke är det helt solklart att när Cornu skrev nedan hade han inte den blekaste aning om vad han skrev:

“För att först få bort allt tjat om begreppet pengar, så är definitionen av pengar något som kan användas som ett universellt medium för transaktioner – något man kan handla för – samt något som bevarar ett värde. Detta uppfyller “pengar” på banken. I vissa fall så är det rent av enda sättet man kan utföra vissa transaktioner, t ex betala skatt – Skatteverket accepterar inte kontanter.”

Jag har redan bemött svamlet om hans definition av pengar i tidigare inlägg. Det är delen om att han tror att staten accepterar bankernas skulder (dvs kundernas kontoinnehav) som betalning av skatter som jag kommer motbevisa i detta inlägg.

Staten har tydligen sina skattekonton på SEB så det Cornu skriver skulle faktiskt kunna vara sant i specialfallet att den som ska betala skatt har sitt konto på SEB. Då behöver SEB bara överflytta sin kontoskuld till kunden och öka sin skuld till statens konto. I detta enda specialfall kan Cornu anses ha rätt. Men om någon kund på en annan bank, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SBAB ska göra en kontoöverföring till skattekontona på SEB MÅSTE dessa banker skicka med ett motsvarande belopp i digitala kontanter för att SEB ska ta emot och öka sin skuldbörda på kontot till staten (för, återigen, ALLA bankkonton är bankernas skulder på pengar till kontoinnehavare). Så storbankerna använder de digitala motsvarigheterna till kontanter som de håller på Riksbanken för att SEB ska ta över skulderna och öka staten innehav av SEB skulder (dvs skattekontot på SEB ökar). Verkar ovan kryptiskt så läs gärna länkarna nedan som beskriver bankskuldsbollningssystmet som felaktigt kallas betalsystem.

Vad visar ovan? Jo

1) Bankerna ser inte ens sina egna skulder till kontoinnehavarna såsom om det  är pengar

2) Staten accepterar inte bankskulder som betalning utan kräver digitala kontanter (storbankernas kontoinnehav på Riksbanken är centralbankspengar precis såsom de fysiska kontanterna).

Om Riksgälden vill ha pengar måste även SEB skicka sina digitala kontanter till Riksgälden – Riksgälden tar inte emot kontoinnehållet på skattekontona då detta endast är SEB:s skuld på pengar och inget annat. Riksgälden kommer mao använda SEB:s konto på Riksbanken som en bankomat och plocka ut digitala kontanter ungefär på samma sätt som du gör när du kräver att banken ska betala sin skuld till dig genom att plocka ut pengar från bankomaten. Skillnaden är bara att dina pengar som kommer ut ur bankomaten är fysiska – de digitala kontanterna på Riksbanken är, som sagt digitala och endast storbankerna (samt Riksgälden) kommer åt dem då bara de har sådana konton på Riksbanken.

Ovan visar mao att Cornu, återigen, inte har en aning om vad han skriver.

———–

Läs mitt inlägg som förklarar hur ”penningsystemet” ( bankskuldbollnings-systemet  är ett mer adekvat uttryck)  är uppbyggt:

Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Här  är enkla frågor som ni kam skriva ut och fråga vänner, bekanta eller arbetskamrater (eller dela ut). Frågorna bör ställas i ordningsföljd

Vad finns på ditt bankkonto?

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”
Mervyn King, Chef för Bank of England

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Cornucopia tror att folk betalar skatter med bankernas skulder

  1. ”Skatteverket accepterar inte kontanter”

    Det är rent skitsnack och visar hur lite personen förstår om betalningssystemet. Betalningssystemet bygger helt på kontanter (i digital form på Riksbankens konton). Då man BETALAR sin skatt måste BETALNINGEN gå genom BETALNINGssystemet där endast kontanter används.

    http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Betalningssystemet-RIX/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s