First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win

Rubriken är det berömda citatet från Gandhi.

Cornu har i dag låtit publicera ett gästinlägg som i princip är ett eko av det  jag tjatat om på min ordinare blogg. Skribenten, Frans Lundberg, har på något sätt gått igenom det sinnessjuksfilter som jag och alla de som kommenterat penningsystemet på Cornus blogg fastnat i. Så åtminstone en av “penningreformshaveristerna” är tydligen inte sinnessjuk enligt den självlärde psykiatrikern Cornu.  Frans Lundberg är tydligen friskförklarad för att han är välformulerad och inte är “halv-hysterisk”. Att Cornu själv sätter hysteriska nedlåtande epitet på alla som inte knäfaller för hans “raka fakta”, skrivet på absolut skitnödigaste sätt, är givetvis något som Cornu saknar all form av självreflektion för att inse.  Men det är kanske  lätt hänt att man, såsom Cornu, blir förblindad av reflektionerna av sin egen narcissistiska spegelbild – man kanske ska ha viss förståelse för att Cornu har problem med att klä av sig hybrisdräkten och erkänna att han har haft fel.

Men Cornu ska dock ha cred för att han släppt fram en friskförklarad idiot (vi andra får väl nöja oss med att i Cornus ögon vara hysteriska sinnesslöa konspiratoriska alkoholiserade penningsystemshaverister som går på a-kassa och inte har något liv, etc in i absurdum). Vi får vara tacksamma för att Cornu släppt ut en penningreformshaverist från Cornus egenpåhittade sinnessjukhus.

Jag kopierar Frans Lundbergs inlägg hos Cornu som verkligen är välformulerat (jag har vissa invändningar mot beskrivningen av penningsystemet men det är irrelevant då jag till 100% stöder hans förslag till nytt penningsystem vilket är det centrala):

“Stockholm, januari 2013. Brev till riksdagens ledamöter; kopia till Stefan Ingves.

OM VÅRT PENNINGSYSTEM

Bästa riksdagsledamot, för tio år sedan hade jag, liksom de flesta, liten koll på vad pengar egentligen är, hur de skapas och hur de förstörs. Efter att ha grundat ett företag inom elektroniska betalningar, har jag successivt lärt mig detta i tillräcklig utsträckning för att kunna instämma med den brittiska centralbankschefen, Mervyn King, som säger: ”of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today”1.. Det svenska banksystemet/penningsystemet är likt det brittiska. Vi kanske inte har det värsta möjliga systemet, men det finns bättre.

Den stora delen (96%2.) av vad vi normalt kallar pengar är “pengar på banken” eller, mer precist, en fordran på en bank som uttrycks som en balans på ett bankkonto. Låt oss kalla dessa elektroniska pengar bankpengar. Nya bankpengar skapas av privata banker i och med att ett lån skapas; lika mycket pengar skapas som lånets storlek. När lånet betalas tillbaka, förstörs dessa pengar. Hur mycket pengar en bank kan skapa på detta sätt begränsas av bankens eget kapital och hur riskfyllt lånet är3.. Att penningmängden fördubblats de senaste tio åren4., beror huvudsakligen på att vi svenskar har lånat allt mer för att köpa allt dyrare bostäder.

Vårt skuldbaserade penningsystem kan te sig märkligt. Det innebär ju att större delen av penningmängden skulle försvinna om vi svenskar betalar tillbaka våra banklån och att elektroniska pengar bara kan skapas genom ökade skulder. Med nuvarande system måste vi helt enkelt ha skulder till bankerna för att det ska finns nog med pengar. Det kan också te sig märkligt att samhället i stort ska betala ränta (räntemarginal) till bankerna på större delen av alla pengar i cirkulation. Ett annat problem med bankpengar är att de har en inbyggd motpartsrisk; går banken i konkurs, riskeras kontohavarnas pengar. För att minska denna risk har staten skapat regleringar av bankerna och en insättningsgaranti.

Enligt vår grundlag, har Riksbanken ensamrätt på att trycka sedlar och mynt5.. Allt annat känns orimligt. Men samtidigt är det privata banker som skapar elektroniska pengar. Varför ska det vara så? Låt oss istället tänka oss ett radikalt annorlunda system där Riksbanken har ensamrätt att skapa pengar, oavsett form. Vi kallar dessa pengar rikspengar. I ett sådant system skulle Riksbanken ge ut nya pengar, fysiska och elektroniska, i lagom takt för att nå ett inflationsmål. De nyskapade pengarna tillfaller staten. Riksbanken tillhandahåller ett kontosystem6. där alla som vill gratis kan lagra elektroniska pengar och betala (överföra) till andra riksbankskonton7.. Bankerna får inga speciella privilegier att skapa pengar; de måste först ha pengar (rikspengar) för att kunna låna ut dem. Å andra sidan behöver bankerna inte längre lika mycket reglering och översyn. De är inte längre essentiella för betalsystemet och kan tillåtas gå i konkurs som vilket företag som helst. Vanliga sparare kan välja att inneha riskfria rikspengar på konto hos Riksbanken, eller att låna ut dem till en bank för bättre ränta, men med risk att pengarna inte betalas tillbaka om banken går i konkurs. Räntan sätts av marknaden utan inblandning av Riksbanken. Endast rikspengar (balans på Riksbankskonto eller sedlar och mynt) anses vara giltigt betalningsmedel. Insättningsgarantin kan skrotas.

Detta brev är skrivet med förhoppning att det kan väcka intresse för en djupare förståelse för hur elektroniska pengar fungerar och för debatt om hur det bör se ut i framtiden. Idéerna ovan är inte nya eller unika. Jag rekommenderar den fyra minuter långa videon på www.positivemoney.org.uk. Och läs den revolutionerande publikationen från IMF: The Chicago Plan Revisted  som bland annat visar att skuldsättningen skulle minskas drastiskt med ett annorlunda penningsystem.

Stort tack för att du läst detta 🙂

Frans Lundberg”

Undrar om vi andra någon gång blir mentalt friskförklarade från det mentala Gulag dit Cornu placerat dissidenter som inte håller med honom i allt? Det är är en fråga bara psykiatriker Cornu kan svara på (undrar förresten när han själv blir så pass frisk att han inser att han inte är en psykiatriker? 🙂 )

————————–

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem  snyggare så varsågoda.

1)

2)

————————-

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win

  1. Jojje says:

    Bra där Frans!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s